PRAKTISKE OPLYSNINGER

Få et hurtigt overblik over hvordan dagligdagen i børnehaven er.
Du får indsigt i hvad dit barn vil opleve og lære i næsten 6 år hos os.

ÅBNINGSTIDER

Mandag - fredag
Kl. 06.20 - 17.00

 

FASTE LUKKEDAGE

WEEKENDER OG HELLIGDAGE
ONSDAG FØR PÅSKE =
(PERSONALETS PÆDAGOGISKE DAG)
FREDAG EFTER KR. HIMMELFARTSDAG
HVERDAGE MELLEM JUL OG NYTÅR
AFLEVERING

Af hensyn til afvikling af rundkreds skal børnene afleveres inden kl. 9.00, således at alle børn starter dagen i fællesskab. Der kan ikke afleveres børn i tidsrummet 9.00 til 9.30.

Vi går op i at der bliver sagt godmorgen hver dag – på den måde er vi også sikre på at alle bliver taget godt imod. Derudover skrives barnet ind på den store tavle, hvor specielle bemærkninger samt afhentningstidspunkt noteres.

 
AFHENTNING

Når barnet afhentes, slettes krydset ved barnets navn på mødetavlen. Sover barnet stadig middagslur, noterer vi hvor længe han/hun har sovet. Og ligesom vi starter dagen op med at hilse på en voksen, siges der også altid farvel til en voksen.

Før I går hjem bedes I huske at checke om der er vasketøj, om flyverdragt og støvler er tørre, osv. så det kan være klar til næste dag. Det er også forældrenes ansvar at rydde op på garderobepladsen, samt checke om der er tilstrækkeligt skiftetøj i barnets garderobe.

 

Pædagogiske værdier

 

HVAD ER VIGTIGT FOR OS?

Den pædagogiske læreplan har følgende 6 overordnede temaer.

Formålet er at skabe en god barnetilværelse, med plads og tid til ro, fordybelse og udvikling på barnets præmisser.

Du kan læse mere om dette i Lillemyrs virksomhedsplan her.

Barnets alsidige personlige udvikling.

Sociale kompetencer.

Sprog.

Krop og bevægelse.

Naturen og naturfænomener.

Kulturelle udtryksformer og værdier.

Dagligdagen

 

DAGLIGDAG I BØRNEHAVEN – GENKENDELIGHED I HVERDAGEN.

Vi synes, det er vigtigt, at livet i børnehaven er overskueligt for barnet. Barnet skal udvikle “et indre ur”, så de hver dag kan genkende dagsrytmen. Derfor er der visse faste holdepunkter, dvs. at de samme ting sker hver dag.

Vuggestuebørn i hængekøje

Åbning
kl. 6.20

Børnehaven åbner, og de første børn ankommer. Børnene leger, tegner, klipper, klistrer, bager, spiser eller hvad de nu har lyst til.

Der er mulighed for morgenmad indtil kl. 8.00.

 

Rundkreds
kl. 9.00

Rundkredsen er børnenes samlingspunkt. Der spises frugt, synges, læres remser eller leges fingerlege. Hvis et barn har fødselsdag fejres det i rundkredsen.

Formiddagsmad
kl. 9.30

Alle børnene spiser formiddagsmad. Herefter starter børnene forskellige aktiviteter, forskellige steder i eller udenfor børnehavens område.

 

Frokost
kl. 11.30-12.00

Frokosten er serveret. Tirsdag og torsdag er der varm mad. Måske laves mad på bål. Efter frokost sover nogle børn til middag, mens andre leger.

Eftermiddagsmad
kl. 14.00

Spises eftermiddagsmad (rugbrød og frugt). Derefter leger børnene.

 

Frugt/rester
kl. 15.30

Tilbydes der frugt eller rester fra dagens mad.

 

Lukning
kl. 17.00

Børnehaven lukker.

Cirkus Lillemyr

Højtider og traditioner

 

VI ELSKER HØJTIDERNE.

Ud over dagligdagens faste rutiner, holder vi fast i årlige traditioner, som fastelavn, koloni, sommerfest, børnehavens fødselsdag, jul og nytår. Udover disse faste begivenheder kan der komme andre arrangementer, som fastlægges år for år.

Herunder kan du læse nærmere om arrangementerne, som hvert år er på skemaet.

Fastelavn

Der afholdes hvert år fastelavn fredag før fastelavns mandag. Børn og voksne møder udklædte og slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Forældre er meget velkomne til at deltage.

 

Koloni

Forældre og børn tager hvert forår på koloni fra fredag til søndag. Her hygges og snakkes på tværs. Om lørdagen afholdes der generalforsamling ca. 1½ time.

 

Sommerfest

Hvert år i sensommer arrangeres sommerfest for hele familien i Lillemyr. Der er fælles lege om eftermiddagen og senere griller vi den medbragte aftensmad og spiser sammen.

 

Børnehavens fødselsdag

Børnehavens fødselsdag d. 1. september fejres hvert år med et eftermiddagsarrangement for hele familien. Børnene har en gave med til Lillemyr, som de pakker ud efter tur og viser til de andre børn. Derefter er der kaffe og kage og tid til at snakke og lege.

Jul

Julemåneden er fyldt med traditioner, og det gælder også i Lillemyr. I hele december stilles en tallerken med risengrød frem til nissen. Næste morgen ser børnene efter, som nissen har spist af grøden, og om han muligvis har kvitteret med en gave til børnehaven. Det har han som regel! I rundkredsen synges julesange – både gamle og nye og der tales om julen.
Nogle dage før jul tager hele børnehaven med bus til børnegudstjeneste i Bodilsker kirke, og hvis vi er heldige at finde en julemand, så kommer han forbi Lillemyr.

 

Nytårsfest

Derudover afholdes hvert år nytårsfest, som kun er for de voksne i børnehaven. Formålet er at bidrage til fællesskabet mellem børnehavens forældre ved at man også indimellem er sammen uden børn.

 

MAD OG MÅLTIDER

Maden i Lillemyr er varieret, sund og overvejende økologisk.
Vores børn skal ikke have madpakke med og vi går ind for at børn får mad når de er sultne.

BORDSKIK
Børnene skal ikke have madpakke med, men får alle deres måltider i børnehaven. Da vi skal spise sammen flere gange dagligt, er det nødvendigt, at vi lægger vægt på ganske almindelig bordskik.
ØKOLOGISK
Maden i Lillemyr er varieret, sund og overvejende økologisk og dansk. Tirsdag og torsdag serveres der altid varm mad.
MÆTTE BØRN
Børnene spiser som udgangspunkt deres måltider sammen (men må gerne få mad på andre tidspunkter end det almindelige, i den udstrækning personalet finder det bedst).

Lokaler

 

INDENDØRS AREAL

Vores lokaler er renoveret i 2008, hvor vi flyttede til den adresse vi har nu. Her har vi selv bestemt indretningen og det har været en kæmpe fordel for opbygningen af institutionen. Det er nogle dejlige lyse lokaler, der lever op til de skrappe krav der findes på området. Vi har gulvvarme i hovedhuset, masser af toiletter og plads til leg for mange samt små kroge til hygge.

 

UDENDØRS AREAL

Vi har en stor legeplads, hvor børnene kan blive udfordret i deres leg. Hele naturen omkring børnehaven bruges flittigt og der tages næsten dagligt på tur uden for børnehavens egen grund.

Bagest på området står vores tipi og en bålplads som bruges ofte, især om sommeren. Og så er vi stolte af vores to højbede hvor vi dyrker grøntsager til brug i dagligdagen. Det er skovbørnene, som står for såning og pleje sammen med gruppens voksne og køkkenet – og de ved faktisk rigtig meget om det når de starter i skole.

Vores naboskab er vi meget glade for. Det har givet os mulighed for udvidelse af legepladsen, så vi kan have bålpladsen, hvor børnene ikke kan komme til uden voksnes tilsyn, samt muligheden for at have en lille skov i forlængelse af legepladsen.

FÅ EN PLADS I LILLEMYR

Naturbørnehaven Lillemyr er normeret til 42 børn i alderen ½ til 6 år.
Vi har 3 grupper: Spirerne som er vuggestuebørnene, Rødderne som er ca. 3-4 årige og Skovbørnene som kommende skolebørn.

VUGGESTUE
Kr. 2691,-
måned

"Spirerne"

Vores yngste børn i vuggestuegruppen

Børnene er spirer fra ½ - ca. 3 år

Mad + 525 kr/md

Bleer + 180 kr/md

BØRNEHAVE
Kr. 1725,-
måned

"Rødder" og "Skovbørn"

Rødder: ca. 3-4 år – skovbørn: ca. 4-6 år

Skovbørnene klargøres til skolestart

Mad + 525 kr/md

-

Pr. 1. september 2017 betales et depositum på 500 kr. ved opskrivning i Lillemyr. Beløbet fratrækkes den første måned, når barnet starter.

Børnene rykkes ikke efter alder alene, men også ud fra udvikling og gruppens sammensætning.

Der gives automatisk søskenderabat, når søskende går i børnehaven samtidig.

Derudover kan der søges om økonomisk friplads. Dette foregår udenom Lillemyr, direkte hos Bornholms Kommune på brk.dk.

Hvor finder du os?

Det er en stor beslutning at vælge daginstitution til sit barn. Derfor vil vi rigtig gerne give mulighed for at komme forbi til en snak, så du kan se hvilke skønne omgivelser vi tilbringer dagen i. Det er altid en god idé at ringe og aftale tid med os – og gør endelig det.

Vi glæder os altid over nye ansigter.

 

Kannikegårsdsvej 17, Bodilsker
3730 Nexø, Bornholm
info@lillemyr.dk
+45 56 48 98 28